По този случай ученици от 7 а клас изразиха своята съпричастност с рисунки и постери в час по Изобразително изкуство под ръководството на г-жа Ц.Маринова, като част от дейностите по проект „Бъди приятел, а не насилник“ (“Be buddy, NOT bully”) по програма Еразъм +, по който училище СУ “Иван Вазов“- Мездра продължава да работи за 3-та поредна година.