„ BRAINSTORMING“ В ДЕЙСТВИЕ

   Тренинг по предприемачество на тема „ Brainstorming“- метод за откриване на креативни идеи се проведе в 8. а клас на СУ „Иван Вазов“ – Мездра на 25.11.2022 г.

   Ръководители  на екипа бяха  г-жа Лилия Петрова- учител по предприемачество и г-жа Емилия Гарванска- психолог. 

   В началото на часа учениците чуха историята за начина на възникване на метода „ Мозъчна атака“, който е пряко свързан с предприемачеството. По интересен и увлекателен начин г- жа Гарванска разказа интересни истории за различни предприемачески личности и техния път на развитие. 

  Учениците, на свой ред, показаха знанията си по въпроса за личността на предприемача, неговите  качества и характеристики, провокирани от въпросите на г- жа Лилия Петрова, което на практика бе точно методът „Мозъчна атака“. Това беше и преходът към самия тренинг, който засегна въпроса „ Как да е по-чисто в училище?“

   В рамките на 3 мин. учениците  казваха своите идеи, които се записваха на дъската. Целта бе  да се натрупат колкото е възможно повече идеи от участниците, без те да бъдат критикувани или съдени, докато идеите се оформят.

  След генерирането на идеите се премина към обсъждането  и групирането им по сходство. Учениците допълваха идеите си, доразясняваха  ги, задаваха си взаимно въпроси. Колективният избор на идея бе направен с гласуване.  Най-много гласове събра групата с идеи  за по- хубави условия в санитарните помещения, кошчета за разделно събиране на отпадъци, начин за почистване на обувките при влизане в училище.

   Финален акцент в тренинга бе- всеки ученик да  напише на листче отговор на въпроса „Какво лично ще направи той, за да се реализира тази идея?“ Листчетата  бяха залепени на дъската, за да може всеки да се запознае  с идеите и на съучениците си.

    По време на часа учениците показаха не само необходимите научни знания, които вече са усвоили, но проявиха и поведение, каквото трябва да има в един учебен час: приятна атмосфера,  взаимно уважение и зачитане личността на другия.

Текст: Лилия Петрова