CVS ОНЛАЙН СЕМИНАР ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 22 април 2021 г. (четвъртък), СУ “Иван Вазов“ – Мездра организира CVS онлайн семинар. В събитието взеха участие представители на училища, детски градини, библиотеки, неправителствени организации и държавни структури. Участниците бяха от Мездра, Враца, Козлодуй, Оряхово, Селановци, Зверино, Паволче и София.

   Основната тема на срещата беше споделяне на опит и представяне на резултати от проекта CVS- Children’s Voices for a new human Space, „Гласът на децата за ново човешко пространство“, Проект Еразъм+ 2018-1-IT02-KA201-048371 с продължителност септември 2018 – декември 2021 г., който е в Изпълнение на Референтната рамка на компетентностите за демократична култура на Съвета на Европа
   Специален гост на събитието беше д-р Соня Ингоглия, координатор на проека от Университета в Палермо, Сицилия, Италия. Тя разказа за първоначалната идея, която се е зародила в рибарското градче Аспра. В своята презентация, д-р Ингоглия цитира Конвенцията на ООН за правата на детето и Всеобщата декларация за правата на човека.
   Мариела Горанова, директор на СУ „Иван Вазов“ – Мездра представи актуалните европейски проекти, които изпълнява училището. Тя акцентира, че постигнатите успехи са в резултат на колективна работа, ангажираност и отдаденост на педагогическия екип.Училището е център на приобщаващо образование, в който се създават отлични условия за работа с ученици в Община Мездра. Екипът на СУ „Иван Вазов“ има изградена и утвърдена структура от 53 педагогически специалисти, които подготвят учениците и осигуряват възможности за развитието им в страната и чужбина. Полученият знак за „eTwinning училище” 2021-2022 е признание на европейско ниво за училището.
    Венета Чобова и Борислава Иванчева, класни ръководители на  4.а и 4.б класoве споделиха за своята работа и извършени дейности по проекта CVS. Проектът даде възможност на учениците да се срещнат с други народности, защото първата среща се осъществи в нашето училище и да се докоснат до различни езици и култури. Навсякъде децата имат интереси и потребности, съответстващи на възрастта им. Бяха подробно разказани част от дейностите от CVS Учебната програма за деца, която е достъпна на адрес: https://www.cvs-project.eu/
            Василка Коловска, координатор на проекта, направи кратко въведение в Референтната рамка на компетентностите за демократична култура(РРКДК)(RFCDC), моделът на пеперудата на РРКДК, възможностите за партньорство и сертифицирани обучения чрез eTwinning и School Educational Gateway. Дискутирани бяха и новите възможности за финансиране и участие в ученически конкурси, които предоставя програма Еразъм + , Центъра за развитие на човешките ресурси и Съвета на Европа.
            CVS онлайн семинара завърши с кратко видео, в което учениците отправиха своите послания към директора, кмета и министъра на образованието.

Служителите на СУ „Иван Вазов“ – Мездра изказват своята благодарност на всички участници.
Мисията на учителите са децата и тяхното благоденствие.