CVS ОНЛАЙН СРЕЩА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ

На 27.05.2021г. се проведе поредната онлайн среща между ученици по проекта CVS. Участниците са ученици от пет държави: България, Италия, Испания, Румъния и Норвегия.

Специален гост на събитието беше д-р Нора Уиям, координатор на Комуникационния комитет от Университета в Берген, Норвегия.  

В срещата участваха учениците от 4.а и 4.б клас с класни ръководители Венета Чобова и Борислава Иванчева. Двата класа участват в изпълнението на проекта в продължение на три учебни години. Срещата е в изпълнение на проект CVS „Гласът на децата за ново човешко пространство“ , „CVS Children’s Voices for a new human Space “(2018-1-IT02-KA201-048371) по Програма Еразъм +, финансиран с подкрепата на Европейската комисия.