ПРЕМИНАЛИ:

1.Тема: Въведение, работа и споделяне на ученическо творчество с платформите Pecha Kucha и Prepodvame.bg, дата: 27.01.2022, начало 13.00ч – край 16.00ч., , вътрешно институционална квалификация с лектор Василка Коловска, място на провеждане: СУ „ИванВазов“, присъствали: 17 преподаватели

2. Тема: Платформа Canva, дата 16.05.2022, начало 13.00ч, край 15.00ч, вътрешно институционална квалификация, с лектор Галина Маринова, място на провеждане: СУ „Иван Вазов“ – актова зала, присъствали: 20 преподаватели

3. Обмяна на опит по НП „Иновации в действие“ , място и дата: 02-06.2022г. – гр. Белене – 6 учители и 2 ученици; място и дата: 09-12.06.2022г. – гр. Ардино – 6 учители и 2 ученици

4. НОИР: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда., проект: Мотивация и медиация в многообразието – педгогическите специалисти в интеркултурния диалог – външна квалификация, обучителна организация: Сдружение „Виа Хуманика“, Плевен, място и дата: 07.05.2022г, , място :СУ „Иван Вазов“ Мездра, всички педагогически специалисти.

ПРЕДСТОЯЩИ:

  1. Тема: Компетентностен подход в образователната система, място на провеждане: предстои уточнение; период на провеждане: До 14.09.2022 година, начален и краен час: От 09:00 до 17:00 часа, обучителна организция: Школо ООД, педагогически специалисти: 40
  2. НОИР: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда., проект: Мотивация и медиация в многообразието – педгогическите специалисти в интеркултурния диалог – външна квалификация, обучителна организация: Сдружение „Виа Хуманика“, Плевен, място и дата: след 14.09.2022г, предстоящо уточнение, всички педагогически специалисти.