Средно училище „Иван Вазов“ получи акредитация по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“, Акредитация: 2022-1-BG01-KA120-VET-000106404, с което получава възможност да кандидатства по облекчена процедура по Еразъм проекти, свързани с професионалното образование през следващите 5 години.

През учебната 2023-20243 година, по Договор 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681, предстои да се проведе практика за 40 ученици от професия „Организатор Интернет приложения“ в Малага, Испания и Лисабон, Португалия. 10 педагогически специалисти ще разширят своите професионално компетенции в сферата на дигиталните науки в обучителни 7 дневни курсове в чужбина.

Начална дата на проекта: 01.06.2023 г.
Крайна дата на проекта: 31.08.2024 г.
Продължителност на проекта: 15 месеца

Максимален размер на безвъзмездните средства: 117922 EUR