O.N.L.I.N.E- Our New Learning Innovative Network for Education

„О.Н.Л.А.Й.Н.“ „Нашата нова учебна иновативна мрежа за образование“

Програма „Еразъм +“,  „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“

“ Партньорства в областта на цифровото образование“

Продължителност: 24 месеца (01.03.2021-28.02.2023)

Партньори: 6 средни училища от Хърватска, Италия, Турция, България, Испания, Португалия

Като педагози и граждани ние обмисляме каква е нашата роля през тези критични времена, докато се стремим да осигурим възможно най-доброто образование за младите.  Това мотивира шест училища да се обединят и да създадат „ОНЛАЙН“- двугодишен проект, насочен към готовността на ученици и учители за цифрово образование, след като училищата в цяла Европа и света  бяха  принудени да  затворят  и да се премине към дистанционно обучение за твърде дълго.

 Всеки партньор е отговорен за създаването на специфични дейности и семинари по темата, за която отговаря: Безопасност в Интернет, за което отговаря българското училище, Уеб дизайн и електронна търговия, Обучение с цифрова фотография, Наследство и Дигитално обучение, Видео технологии и Дигитална педагогика: Учене чрез игри . Проектът ще се осъществи посредством семинари, лекции, презентации, панелни дискусии, базирано на игри обучение, онлайн сътрудничество, както и обучение на място и учебни посещения.

Основни цели:

– да развие цифровите умения както на учителите, така и на учениците и да развие способността на учителите да преподават, използвайки тези умения, за да подобрят процеса на преподаване / обучение, чрез международно сътрудничество, усвоявайки иновативни методи и средства

–  да се повиши нивото на чужди езици, комуникационни и социални умения и сътрудничество / работа в екип на участниците в проекта

– да се подобрят социалните  умения чрез международно сътрудничество във време на изолация с цифровите технологии  у дома

– да се използва креативност и иновации, критично мислене, подходи за решаване на проблеми и вземане на решения

– да се възползваме максимално от обмена на добри практики и взаимното обучение

 – да се поеме лична и социална отговорност в непредсказуема ситуация като пандемията на covid-19

– повишаване на културно съзнание и междукултурно обучение

– да насърчава чувството за европейско измерение, да създава интерес към други страни и толерантност към различни култури.

Крайни продукти:

Електронна книга, включваща продукти / резултати / дейности или връзките към тях:

1 – Колекция от дидактически материали, използвани по време на проекта, учениците  от всяка страна ще подготвят брошура със заглавие „Дигитални инструменти, използвани в онлайн обучението“

2 – Колекция от видеоклипове, съдържащи резултатите от дейностите. Всяко училище ще ги качи в Youtube канала/сайта на своето училище

3 – Колекция от иновативни планове на уроци

4 – Колекция от въпросници и формуляри за оценка

5 – Лого на проект

6 – Промоционални плакати, брошури, видеоклипове

7 – Уебсайт на проекта

8 –  регистрация в платформата e-Тwinning  

9 – Блогове на ученици

10 – Онлайн вестници след всяка транснационална среща

11 – Анкети, които ще се попълват от участващите ученици след всяка мобилност

12 – Уебинари и онлайн срещи

https://erasmus-online-education.weebly.com/

https://twinspace.etwinning.net/128727/pages/page/1108799

https://www.facebook.com/Our-New-Learning-Innovative-Network-for-Education-110802661070851/

Интерактивна книга

https://www.flipsnack.com/68D7FEFF8D6/erasmus-ka226-project-online-ebook/full-view.html?p=1