Be Buddy NOT Bully
Бъди приятел, не насилник

2018-1-RO01-KA229-049618

Продължителност: 24 месеца (01.09.2018 – 31.08.2020)
Партньори: България (СУ „Иван Вазов“), Литва (Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla), Испания (IES DE LLERENA), Румъния (Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani), Турция (Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu)

Същността на проектът е насочена към взаимодействие на училището и родителите за подобряване на средата на образование. През последните години има значително увеличение на разводите, и когато семейната институция страда, тя пряко засяга образователния живот на учениците.

Основната цел на семейството и училището е да помогнат на децата да се образоват, да станат добри и отговорни хора и в резултат да постигнат успех в живота си. Много различни проучвания показват, че ако родителите и учителите си сътрудничат, учениците ще получат по-добри резултати, редовно ще посещават часовете, ще имат добро поведение и положителна нагласа към училище. Сътрудничеството между учители, родители и учениците е основата за успеха на образование.

Чрез проектните дейност, участниците ще се научат да правят разграничение между конфликта, различните форми на тормоз и алтернативни форми на агресия, които могат да станат вредни за академичния успех или за изграждане на общности. Учителите ще научат стратегии за насърчаване на много по-ефективна комуникация и социални умения чрез набор от дейности, които лесно се приспособяват към всяка класна стая. Участниците ще се радват на широка гама от познания за емоционалните нужди на учениците и техния потенциал за социален и индивидуален растеж и ще придобият специфични стратегии за насърчаване на положителен климат в училищата и предотвратяване на тормоза между връстници.

Основни цели:

 • Укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители- да се намали тормозът в училище и в семействата, предимно на деца в риск
 • По-ефективна комуникация между институциите
 • Да се помогне за интеграцията на деца в риск, чрез посещение на клубове (спорт, музика, танци, изкуство)
 • Изследване на различни култури
 • Заздравяване на взаимоотношенията дете-родители, чрез организиране на съвместни дейности (пикник, вечеря, посещение на културни събития и т.н.)
 • Повишаване качеството на обучение; мотивираща среда за учене; – по-добра подготовка на учениците за реалния живот и възможности за работа

Проектни дейности:

 1. Пет краткосрочни обмена на ученици и учители (с продължителност 5 дни):
  • декември 2018 г. – СУ „Иван Вазов“ (България)
  • март 2019 г. – Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla (Литва)
  • април 2019 г. – IES DE LLERENA (Испания)
  • ноември 2019 г. – Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani (Румъния)
  • май 2020 г. -Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu (Турция)
 2. Семинар на тема: „Тормозът в училище”
 3. Ден на розовата фланелка
 4. Регистриране на проекта в eТwinning, Facebook, Instagram
 5. Посещение на отдел „Закрила на детето“ и Домове за деца и стари хора
 6. Шествие под надслов: „НЕ на тормоза!“
 7. Състезания, ролеви игри, брошури, видео
 8. Изложба на снимки и рисунки на видовете тормоз
 9. Изследване на статистиките от “DITCH THE LABEL”

Публикации в медиите:

http://medianews.bg/bg/a/mezdrenskoto-sredno-uchilishche-ivan-vazov-shche-raboti-po-5-mezhdenarodni-proekta

http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19395912

http://medianews.bg/bg/a/su-ivan-vazov-v-mezdra-posreshchna-partnorite-po-proekta-sreshchu-nasilieto?fbclid=IwAR2jlBP5q8YvPxlVPO7N6RLPbad2QRTSajMB889oSlXd5RnaxM9RY2rbJQs

http://medianews.bg/bg/a/su-ivan-vazov-mezdra-be-domakin-na-parva-sreshcha-po-europroekt-sreshchu-nasilieto?fbclid=IwAR16uGak8rycBcCf4gdqUxOUt6lImv5_tgjapjEKIKOkOaCHHcWuRaXpS8Q

http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19397667

http://www.medianews.bg/bg/a/uchenitsi-ot-mezdrenskoto-uchilishche-iv-vazov-posetikha-litva-po-proekt-na-erazm?fbclid=IwAR1UjccYTxvo5b4ud5AjnC7Pu-7yvxl_6LzwlM3LY1QMAZ1kYROEenOYAJA

http://medianews.bg/bg/a/uchenitsi-i-uchiteli-ot-mezdra-posetikha-ispaniya-po-evroproekt-sreshchu-nasilieto?fbclid=IwAR0vP1wfSgoyQDoq42vvTGqWaGZEJMOSfnFjd86unklAWMe_jLbLZWXrh6E

http://medianews.bg/bg/a/uchenitsi-ot-mezdra-uchastvakha-v-rabotna-sreshcha-po-erazm-v-rumniya?fbclid=IwAR0yr6WlyK4vgI6ahYDiCUm7rCC1ioJ0jkiVqiRuZFKnKCmKul_Ju0YgRoY