BEST – Better Education for Students and Teachers
По- добро обучение за ученици и учители

Продължителност: 18 месеца (01.09.2018 – 29.02.2020)
Обща стойност: 21 567 евро
Координатор: СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра
Партньори: Хърватска (Cestica, Osnovna skola Cestica ), Румъния (Hirlau, Scoala Gimnaziala Petru Rares ), Полша (Juszczyna,Zespol Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie ) и Турция (Uşak,Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu)

Основната мотивация за създаването на проекта са предизвикателствата, пред които е изправена образователната система в България, но и в Европа. Живеем в глобален и технологичен свят, където информацията е достъпна. Същевременно учениците са демотивирани и показват ниски образователни резултати. Учениците използват предимно социални мрежи и игри, а по- голяма част от учителите: традиционните учебници. Учениците се нуждаят от визуализация на учебния материал, удовлетвореност и екипна работа. Всички участници в процеса се стремят към дигитализация, но училището трудно се адаптира към променящата се среда.
Проектът ще обобщи опитът, който петте партньорски училища имат в сферата на образованието. Ще бъдат обменени добри практики и инструменти, за да се мотивират учениците и учителите да развиват своите способности.
Основни цели:
– Укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители);
– Използване на добри практики по отношение на стратегии и инструменти за обучение и преподаване;
– Обмяна на опит за създаване на динамична училищна среда;
– Постигане на по-добри резултати в европейските класни стаи на 21век.
Проектни дейности:
– Обучение за преподаватели в Полша: 22-26 октомври 2018г.;
– Три краткосрочни обмена на ученици и учители (с продължителност 5 дни):
Румъния 24-30 март 2019г.
България 26-31 май 2019г.
Турция 29 септември- 05 октомври 2019г.
– Три онлайн състезания за ученици:
Забавна математика: декември 2018г.
Географски игри: февруари 2019г.
Английски за всички: ноември 2019г.
– Една онлайн дискусия с ученици, родители и учители: декември 2019г.;
– Проучване сред ученици,учители и родители, относно социални медии, интернет предпочитания,електронни игри и мобилни телефони;
– Създаване на интерактивна брошура с образователни уеб сайтове.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ: