В периода, 10.05.2021-15.05.2021г. , Мариела Горанова – директор и Евгени Йоловски – заместник директор, се включиха в обучителен семинар на тема „Improving School Management: from Single Person to a Common Strategy” в Лимасол, Кипър. Kурсът,посветен на училищните лидери и членовете на техните екипи, е предназначен да демонстрира, анализира инструменти за създаване на ясна визия за ролята на всички елементи на организацията от един човек до стратегията на цялото училище. Практическите упражнения предоставиха на участниците възможността да научат методи за създаване на „подход за цялото училище“, да споделят добри практики в управлението на човешките ресурси, да научат ефективно стратегическо планиране, да увеличат знанията как да установят ефективно сътрудничество с родителите и т.н.