ГОЛЯМА ИЛИ МАЛКА Е НУЖДАТА?

СУ “Иван Вазов” – Мездра се включи в кампанията на Национална мрежа за децата (НМД)  за подобряване на състоянието на училищните тоалетни. Над 70% от учениците в България не използват тоалетните в училище. Това показа изследване, което е проведено от Национална мрежа сред над 800 ученици от цялата страна.

Екипът на НМД преведе  и адаптира към българските условия Наръчник за управление на училищни тоалетни, който да помогне на директорите в усилията им да изградят здравословна училищна среда. https://wc.nmd.bg/handbook-for-directors/

В нашето училище бяха направени промени, които подобриха хигиената в санитарните помещения. Съвместно с учениците бяха изработени цветни постери с актуални персонажи, които бяха поставени на вратите. Ръководството на училището, учители и обслужващия персонал  се включиха в реновирането. Бяха монтирани огледала и огледални пана, които освежиха помещенията. Учениците залепиха стикери и аранжираха с живи саксийни растения и изкуствени кашпи.