ПОДКРЕПА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Екипът на Регионално управление на образованието – Враца проведе работни срещи под мотото „Подкрепа и сътрудничество на терен“ с директори и педагогическите специалисти от детските градини и училищата в община Мездра.

Целта на работните срещи е изграждане и развитие на професионални педагогически общности за оказване на професионална подкрепа и споделяне на добри практики в духа на съвременните образователни тенденции.

СУ „Иван Вазов“ – Мездра беше домакин на три от работните срещи, които се проведоха на 12 април 2022 г. :

  • Вътрешна квалификация – успешни практики и възможности за развитие, Учители по български език и литература, експерт от РУО – Враца: Соня Дамянова;
  • „Различният“ урок по чужд език, Учители по чужди езици, експерт от РУО – Враца: Росенка Кабатлийска;
  • Планиране и предварителна подготовка на учителите за учебните часове по предметите от цикъла ОНГО, експерт от РУО – Враца: Цветелина Ценова-Костадинова;