РАЗГОВОР С КЕЙТ РУПРЕХТ

Учениците от 11. б клас на СУ “Иван Вазов” и учителят по английски език, Василка Коловска, се включиха в онлайн среща на тема “Информационна грамотност” с Кейт Рупрехт на 22.03.2022 г . Срещата беше проведена през платформата Zoom на английски език. 

Гост- лекторът презентира и разясни основните теоритични правила при използването на информационна грамотност за създаването на академични текстове. Понятието е многопластово и има различни аспекти. Според Американската библиотечна асоциация: „Информационната грамотност е набор от способности, които изискват от хората да разпознават кога е необходима информация и да имат способността да намират, оценяват и използват ефективно информацията.“ 

Учениците дискутираха термините: плагиатство, авторско право, “интернет търсачки срещу бази данни” и използването на ключови думи.  В презентацията беше включена и информация за ресурси със свободен достъп за изследвания.

Кейт Рупрехт е докторант в университета в Монпелие във Франция. Тя притежава магистърска степен по училищно библиотекарство от университета Azusa Pacific в Калифорния.  В момента е в България за съвместна изследователска награда на Фулбрайт България-Румъния, работейки с местни преподаватели, за да проучи как се преподава информационна грамотност в региона. Преди това е преподавала в САЩ, Франция, Румъния, Азербайджан и Виетнам(онлайн).

Текст: МО Английски език, Василка Коловска

Kate Ruprecht is a doctoral student at the University of Montpellier in France. She has an M.A. in Education: School Librarianship from Azusa Pacific University in California and is currently in Bulgaria on a Fulbright Bulgaria-Romania Joint Research Award working with local educators to investigate how information literacy is taught in the region. She has previously taught in the U.S., France, Romania, Azerbaijan and Vietnam (online). 

Open Access Resources for Research

Open Edition (https://www.openedition.org/

Open Access: Publishing in European Networks (https://library.oapen.org/

Intech Open Limited (https://www.intechopen.com/books

Open Book Publishers (https://www.openbookpublishers.com/

Directory of Open Access Books (https://www.doabooks.org/

Directory of Open Access Journals (https://doaj.org/

Education Resources Information Center (https://eric.ed.gov/

JSTOR (click “content I can access” to filter open-access articles available) https://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch?refreqid=browse-ui%3A556185f072109989afebb95f4c2c260e   

YouTube канал към университета  Макмастър (McMaster University), Хамилтън, Онтарио, Канада

https://www.youtube.com/user/maclibraries

YouTube видео „Как работи библиотеката: Как да изберем ключови думи“