РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕЛЕКЦИЯ – ПРОЕКТ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕЛЕКЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681

Списък на одобрените кандидати резерви по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681 по Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.
Снимки: pixabay.com

РЕЗУЛТАТИ-ПРОЕКТ-ПРОТОКОЛ-ПУБЛИКАЦИЯ-1