С ПОГЛЕД КЪМ ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стартира първата част от Акредитацията за професионално обучение по Договор 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681 за изпълнение проект на СУ”Иван Вазов“ -Мездра по програма “Еразъм+”. Той предвижда изпълнението на три мобилности, включващи различни целеви групи. Две групи ученици ще проведат двуседмична производствена практика през април и юли 2024 г. в развити европейски страни, а една група учители ще пътува през април. Учениците, обучаващи се в специалност “Електронна търговия”, ще проведат своята мобилност в Малага, Испания и Лисабон, Португалия, където ще проведат двуседмична практика на реални работни места. Всяка група ще е съставена от 20 ученици, които ще бъдат подбрани по обективни предварително оповестени критерии. Кандидатите за участие в мобилностите ще преминат подготовка – езикова, културна, професионална и психологическа. За двете целеви групи ученици са предвидени придружаващи лица. Те ще осъществяват мониторинг, ще следят за изпълнението на трудовите задачи и ще дадат крайна оценка за всеки ученик съвместно с наставниците в компаниите, поясняват от училището.

Третата група ще включва педагогически специалисти. Те ще бъдат запознати с основните идеи за киберсигурност, които трябва да се прилагат в класната стая. Учителите ще придобият знанията, от които се нуждаят, за да защитят себе си и своите ученици онлайн, както и да създадат осведоменост за родителите. Целевата група ще научи повече за различните атаки, на които са уязвими лицата и устройствата, и как да ги предотвратява. Учителите ще се запознаят и изследват различни видове зловреден софтуер, злонамерени ботове, SQL инжекции и други заплахи за кражба на данни.
За изпълнение на дейностите по проекта училището ще сътрудничи с две партньорски организации от страните домакини: ETN Training Vision – Малага, Испания, и PESSOA ACADEMY – Лисабон, Португалия.

Целта на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж и социално сближаване. Мобилностите допринасят за професионалното, езиковото и културното усъвършенстване на ученици и учители и осигуряват възможности за по-добра реализация на пазара на труда.