УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК BeSafeNet 2020

Ученици от 8 и 9 клас на Средно училище „Иван Вазов“, гр. Мездра  взеха участие в онлайн Олимпиада на английски език BeSafeNet 2020. Това второ издание, под наслов „По-добри знания срещу бедствия“.

Състезанието дава шанс на младежите да увеличат своите знания за природните и технологични опасности, с които биха могли да се сблъскат дори извън училище. Те се научават на адекватно поведение в тези ситуации и възможностите   за  намаляване/ предотвратяване, доколкото е възможно, потенциално въздействие на бедствия.

BeSafeNet е онлайн инструмент за популяризиране на поведението и предпазване при природни и технологични бедствия   сред населението.

Състезанието е подкрепено от Споразумението за големи опасности EUR-OPA   на Съвета на Европа. От 1987 г. Европейското и средиземноморското споразумение за големи опасности (EUR-OPA) е платформа в рамките на Съвета на Европа за сътрудничество в тази област между 25 държави в Европа и на юг от Средиземноморието. Една от основните му цели е да се засили и насърчи сътрудничеството, за да се гарантира по-добра превенция, защита срещу опасности, рискове и по-добра подготовка в случай на големи бедствия.