EUROSCOLA DAY 2020-EUROPEAN PARLIAMENT

Ученици от СУ „Иван Вазов“ – Мездра станаха евродепутати за един ден в Страсбург Като награда за първото си място в Програма за училища посланици на ЕП 2018/2019, 21 младши и 2-ма старши посланици на Европейския парламент от СУ „Иван Вазов“ – Мездра взеха участие в Euroscola Day 2020. Събитието се състоя на 14 февруари в сградата „Louise Weiss“ на European Parliament в Страсбург, Франция. Освен мездренските средношколци, в интернационалния форум се включиха над 500 ученици от 23 страни членки на ЕС. В ролята си на евродепутати за един ден те дискутираха заедно по актуални аспекти на европейската интеграция. По време на сутрешната пленарна сесия участниците имаха възможност да зададат директно въпроси на белгийския евродепутат Marc Tarabella (S&D), след което по един представител от всяка държава презентира пред „колегите“ си своята страна и училище. На перфектен английски език единайсетокласникът Мирослав Лилов представи в едноминутна презентация България, Мездра и СУ „Иван Вазов“. Последва анкета, като при отговорите се използваше системата за вот и дискусия по идеята за обединена Европа. В следобедната сесия учениците бяха разпределени в шест работни групи, симулиращи заседания на европейските комисии. В тях те дебатираха по темите „Околна среда и възобновяеми енергийни източници“, „Сигурност и права на човека“, „Младите хора и зависимостта“, „Бъдещето на Европа“, „Миграция и интеграция“ и „Младежка заетост“. Сред въпросите, които младежите разискваха и обмениха мнения, бяха „Как да допринесем за устойчивото развитие?“, „Може ли да се ограничават правата на човека, ако съществува заплаха за сигурността?“, „Може ли да се избегне употребата на водещи до пристрастяване вещества?“, „Какво е бъдещето на Европа?“, „Каква да бъде ролята на Европа между миграциите и интеграцията“ и „Заетостта на младите хора – европейско предизвикателство?“.