Училището е пътеката, по която са преминали хиляди ученици, тръгнали към своите мечти. Тук те са открили и изразили себе си. Възпитаниците… никой не може да посочи точният им брой. Отлични специалисти в различни професионални сфери – всеки от тях е пренесъл в общината, страната и чужбина доброто име на Мездренската гимназия. Тя е началото, от което поемаме по трудния път на живота.

В СУ „Иван Вазов“- град Мездра се обучават ученици от 1 до 12 клас. За тях училището предлага:
 висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение;
 целодневна организация на обучение за учениците от първи до седми клас;
 медицинско обслужване;
 психолог, педагогически съветник, ресурсни учители и логопед;
 здравословно хранене в уютна обстановка и при високи хигиенни условия;
 просторен двор за свободни игри и спорт;
 разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси;
 възможност за участие на ученици и родители в училищни, национални и международни проекти.

Училището разполага с пет компютърни зали, достъп до интернет и wi-fi покритие в сградата, хореографска зала, където се докосваме до света на танца,  медицински кабинет,  логопедичен кабинет, училищен център за подкрепа за личностно развитие и най-модерната спортна площадка на територията на град Мездра.