AUBG GRIFFIN JOURNEY

Разказ на Манол Каменов, 10.а клас

Благодарение на госпожа Йоана Константинова, която е моята преподавателка по английски език, разбрах за инициативата “Griffin Journey“ на Американския университет в България (на английски: American University in Bulgaria AUBG) и веднага кандидатствах. https://www.aubg.edu/griffins-journey/ Трябваше да напиша есе на тема “The Benefits of Artificial Intelligence on everyday life“(„Ползите от изкуствения интелект в ежедневието“) на английски език и да направя кратък видеоклип, в който се представям и отговарям на няколко въпроса. След известно време получих имейл, че съм приет за Griffin Journey.

През месец април 2024 година имах възможността да посетя лекции от професори в различни научни области: “The art of cinematography“(“Изкуството на кинематографията“), “The A.I. Industrial Revolution: How to prepare for the next 10 years?”(“Индустриалната революция на изкуствения интелект: Как да се подготвим за следващите 10 години?), “The Psychology Behind Genuine Connections”(“Психологията на истинските връзки“) и “Corruption”(“Корупция“).

Животът в кампуса и университета си заслужава, защото се предлагат много събития и клубове. Mузиката, която пускат, когато релаксират на поляната е невероятна. Там всеки е свободен да бъде себе си, защото е изградено общество, което е сплотено и цветно. 

50-те ученици, които бяхме приети много бързо се сближихме, благодарение на игри, чрез които се опознахме и сплотихме.

По-късно всички бяхме разделени на 7 отбора, които трябваше да създадат клуб, който не съществува в университета. С моя отбор съставихме концепция, която е подходяща за личности, които искат да изразят себе си и емоциите си по артистичен начин(чрез фотография, грънчарство, рисуване и артистично писане, включващо всички литературни жанрове).

След представянето на презентациите се проведе награждаване ТОП 3 , а след това и церемонията за дипломиране. Получихме сертификати.

Аз лично много се забавлявах и преживяването беше пълноценно, защото създадох нови приятелства, обогатих общата си култура и се запознах с възможностите на AUBG. Тези три дни прекарани в Благоевград ще бъдат завинаги в моето сърце!