ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петнадесети септември отново се превърна в истински празник и както повелява традицията беше отбелязан с песни, стихове, танци и много усмивки. Тържеството започна в 9:00 часа с посрещане на училищното…

Continue Reading ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

АКРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Средно училище „Иван Вазов“ получи акредитация по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, Договор № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000062312, с което получава възможност да кандидатства по облекчена…

Continue Reading АКРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072815 „Предприемачески умения в Електронната търговия“

"Предприемачески умения в Електронната търговия" Средно училище "Иван Вазов" отново има спечелен проект по програма "Еразъм+", сектор „Професионално Образование и Обучение“ . Проектът "Предприемачески умения в Електронната търговия" е насочен към…

Continue Reading проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072815 „Предприемачески умения в Електронната търговия“

ТЪРЖЕСТВО ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

На първия учебен ден на 15 септември 2022 г., в СУ “Иван Вазов” - Мездра се организира благотворителна инициатива “ВМЕСТО БУКЕТ, ПОДАРИ ЖИВОТ”. Всяка година се подаряват стотици цветя, които…

Continue Reading ТЪРЖЕСТВО ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Във връзка с предстоящата учебна 2022/2023 година ще се проведат родителски срещи на 13.09.2022 г. (вторник) от 17.00 часа в класните стаи по класове.

Continue Reading РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На 05.09.2022г. в СУ "Иван Вазов" Мездра се проведе обучение за педагогическите специалисти на тема „Компетентностният подход – необходимата реформа в образователния процес“ Цели на обучението: Целите на програмата са…

Continue Reading ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО eTwinning ЗА ПРОЕКТА CVS

Учителите Борислава Иванчева, Василка Коловска и Венета Чобова бяха удостоени с Национален знак за качество, присъден от Националното звено за координация по дейност eTwinning към ЦРЧР(Център за развитие на човешките…

Continue Reading НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО eTwinning ЗА ПРОЕКТА CVS

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ Във връзка с изпълнение на НП „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ СУ„Иван Вазов“…

Continue Reading ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР