СУ „ИВАН ВАЗОВ“ Е ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

На 14 и 15 ноември в град Флоренция, Италия се проведе организираната от Съвета на Европа международна конференция “Free to Speak - Safe to Learn”. В конференцията взеха участие много експерти, университетски преподаватели и представители от над 85 училища от цяла Европа. България беше представена от Василка Коловска, учител в СУ „Иван Вазов“.

Continue Reading СУ „ИВАН ВАЗОВ“ Е ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „БЪДИ ПРИЯТЕЛ, А НЕ НАСИЛНИК“

3-9 ноември 2019 в гр. Фокшани, Румъния се проведе третата работна среща по Еразъм+ „Бъди приятел, а не насилник“, по който работи СУ „Иван Вазов“ от миналата учебна година. В…

Continue Reading ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „БЪДИ ПРИЯТЕЛ, А НЕ НАСИЛНИК“

МОБИЛНОСТ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BEST В ТУРЦИЯ

Срещата е по проект Еразъм+ „BEST - По-добро обучение за ученици и учители“. Партньори по проекта са България, Румъния, Полша, Хърватска и Турция. От СУ „Иван Вазов“ участие взеха учениците Елизабета Цолова, Преслава Кръстева, Виктория Неновска, Бетина Ценова, Йоана Димитровска и учителите Василка Коловска и Лилия Петрова.

Continue Reading МОБИЛНОСТ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BEST В ТУРЦИЯ

ТОРСТЕН ГАЙСЛЕР ПОСЕТИ СУ „ИВАН ВАЗОВ” – МЕЗДРА

Германският политик, юрист и експерт гостува в учебното заведение по покана на младшите и старшите посланици на Европейския парламент. Визитата му бе част от последващите дейности по Програмата за училища посланици на Европейския парламент, по която работи през миналата учебна година мездренската гимназия.

Continue Reading ТОРСТЕН ГАЙСЛЕР ПОСЕТИ СУ „ИВАН ВАЗОВ” – МЕЗДРА

УЧАСТИЕ ВЪВ „2-РИ ЕВРОПЕЙСКИ ВРЪХ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

На 26 септември 2019 г. в Конгресен център в Брюксел, Белгия се състоя „2-ри европейски връх в образованието“, организирано от Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и…

Continue Reading УЧАСТИЕ ВЪВ „2-РИ ЕВРОПЕЙСКИ ВРЪХ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

26 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

За поредна година ученици и учители в СУ “Иван Вазов”, гр. Мездра отбелязаха Европейския ден на езиците. Сред дейностите по популяризирането на този ден беше организирана изложба. Бяха изложени част…

Continue Reading 26 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

BEST- СРЕЩА В МЕЗДРА

От 27 до 31 май 2019г. СУ „Иван Вазов“  беше домакин на партньорите по проект BEST- /Better Education for Students and Teachers / „По- добро обучение за ученици и учители“…

Continue Reading BEST- СРЕЩА В МЕЗДРА

СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „БЪДИ ПРИЯТЕЛ, А НЕ НАСИЛНИК“ В ЙЕРЕНА, ИСПАНИЯ

От 5-11 май се състоя поредната среща по проекта  на Еразъм + „Бъди приятел, а не насилник“ в Йерена, Испания. В нея взеха участие 5 ученици от 8 клас  с…

Continue Reading СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „БЪДИ ПРИЯТЕЛ, А НЕ НАСИЛНИК“ В ЙЕРЕНА, ИСПАНИЯ

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ПОСЕТИХА ЛИТВА

От 03 до 09 март 2019г. се проведе втора среща по проекта Еразъм + : „Бъди приятел, а не насилник“ в Шилува, Литва. Партньори по проекта са България, Литва, Румъния,…

Continue Reading УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ПОСЕТИХА ЛИТВА

ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019

На 15.04.2019 г. от 10. 30 ч. ученици и учители участваха в Панорама на образованието в община Мездра. С усмивки и настроение те подготвиха и подредиха рекламни материали и брошури,…

Continue Reading ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019